+1 глас
в Държавно устройство от (340 точки)
редактиран от
Кои текстове в закона Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправлени (ЗПУГДВМС) ѝ пречат?  Какви трябва да се добавят?

Става въпрос за класическия смисъл на термина пряката демокрация, за правно-обвързващите референдуми и законодателни граждански инициативи (подобно на САЩ и Швейцария).

3 отговори

+1 глас
от (510 точки)
редактиран от
 
Най-добър отговор

Прякото участие на гражданите във властта е блокирано преди всичко от:

 • Изискването за кворум на база участие при референдумите в чл. 23, ал. 1 от ЗПУГДВМС. То е допълнителното условие, че, за да е одобрено дадено предложение предмет на национален референдум, в него трябва да са участвали не по-малко от участвалите на предходние парламентарни избори. То позволява на противниците на всяко едно предложение дори да са малцинство да го отхвърлят като просто дезертират от урните и предизвикат липса на кворум. Приемането на предложения на референдум става на практика невъзможно. Освен това, по този начин се отменя избирателното право на гражданите по отношение на референдумите, което противоречи на Конституцията. 
 • Изискването за кворум от 40% от регистрираните гласоподаватели за местните референдуми в чл. 42, ал. 2.
 • Прекалено тежките изисквания към подписката:
  • 400,000 подписа (около 12% от гласувалите на парламентарните избори през 2016 г.)
  • само 3-месечен срок за събирането им.
  • подписите трябва да се прехвърлят на електронен носител
 • Липсата на забрана за насочващи въпроси. Има само изискване въпросите да са кратки, точни и ясни в чл. 10 (4) и чл. 27 (6).

На първо място, изискванията за кворум трябва да бъдат премахнати, както препоръчва Венецианската комисия в своя Код за добри практики при референдумите (Code of Good Practices on Referendums)

от (340 точки)
не пропускаме ли още неща
+1 глас
от (340 точки)
редактиран от

Да се публикува официална информация за предложението, което ще се гласува пряко на референдум, която да съдържа:

 • негово обобщение,
 • аргументи на противниците и привържениците му
 • официален анализ на бюджетните последствия от него
 • пълния текст на законопроекта (ако предложението е такъв)

Тя може да се публикува онлайн и в нещо като Справочник на гласоподавателя, който да се изпраща на избирателите и да се разпространява по други стандартни канали. Така се прави в САЩ и Швейцария,

0 гласа
от (140 точки)
За да се въведе пряката демокрация трябва промяна на Конституцията.

Пример:Конституция на  Швейцария

Чл.149, ал. 2 Депутатите биват избирани от народа чрез пряко избирателно право по пропорционалната система.
от (510 точки)
редактиран от
Допълних въпроса, че под пряка демокрация имам предвид традиционното пряко законодателство чрез референдуми и инициативи, като в Швейцария и САЩ.
...