0 гласа
в Държавно устройство от (240 точки)
редактиран от

Инициатива-законпроект за изменения и допълнения в Закона за политическите партии

Обобщение

  • Определя партиите като демократично структурирани и финансирани доброволни сдружения на граждани;
  • Изисква участници в гласуването на избори за орган на партията да не може да са служебно членовете на органа, нито лица заемащи длъжности, на които са назначени, избрани или определени по друг начин от органа, въз основа на длъжността им;
  • Изисква гласуването на преки вътрешнопартийните избори да е с таен вот;
  • Изисква за ясни и прозрачни критерии за подбора на кандидати или кандидатски листи за участие в избори;
  • Ограничава партийната субсидия до половината от собствените приходи на партията за предходната година;
  • Отменя позволението на политическите партии да получават дарения от юридически лица и еднолични търговци.

Аргумент

Партиите съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите и по конституция са единствените сдружения, които могат да осъществяват политическата дейност и да участват в избори. Поради централната роля, която имат в управлението на страната, и огромната държавна власт, която получават при спечелване на изборите, е наложително те да са демократични сдружения, контролирани от своите членове и зависими от гражданите. Няма как една държава да е демократична, свободна, ако е управлявана от недемократични партии, чийто ръководители-босове не се отчитат дори пред партийните членове. Безотчетен управник е по дефиниция тиранин.

Партиите в сегашното ни 44-то Народното събрание и във всички предходни пред последните 20 години, не са демократично структурирани сдружения. Те са авторитарни или олигархични организации, чиито босове по устав определят кои са хората, които ги избират. Според устава на една от парламентарно представените ни партии, например, Председателят ѝ се избира от нейния Конгрес, чиито делегати се избират от Националния ѝ изпълнителен съвет, който се назначава от Председателя! На друга пък Изпълнителната комисия и нейният председател се избират от Национално събрание, делегати по право на което са: самите членове на изпълнителната комисия, избраните от нея областни координатори и безусловно утвърдените от нея общински ръководители. Това е като изпълнителния директор на фирма да назначава нейните собственици или пък да се избира от служителите, които назначава и уволнява. При много от партиите, „партийните босове” (хора, които се самоизбират, не могат да се нарекат лидери) определят или безусловно утвърждават кандидатите на партията за участие в избори и дори местните ръководни партийни органи. На преки вътрешнопартийни избори се гласува явно, с цел контрол. Финансирането на партиите се осъществява предимно чрез държавни субсидии, чийто размер дори не е обвързан със приходите на партията от членски внос и дарения на физически лица. Това отслабва връзката между партиите и гражданите. От 2019 г., с промени в закона, партиите вече имат право да получават дарения и от юридически лица, което дава възможност на последните да застават със своите интереси между гражданите и политиците.

Законопроект

За изменения и допълнения в Закона за политическите партии (обн. бр. 28 от 2005 г., посл. изм. бр.44 от 2020г.):

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„(1) Политическите партии са демократично структурирани и финансирани доброволни сдружения на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.”
§2. В чл. 14, ал. 1 (съдържание на устава) се добавя точка 13:
“13. ясни и прозрачни критерии за подбора на кандидати или кандидатски листи за участие в избори.”
§3. Добавя се чл. 14а:
„Чл. 14а (1) При избора на орган на партията не се допуска в гласуването да участват:
а) членовете на органа, въз основа на заеманата от тях длъжност в него;
б) лица, заемащи длъжности, на които са избрани, назначени, номинирани или определени по друг начин от органа, който се избира, въз основа на заеманата от тях длъжност.
(2) В случаите когато уставът предвижда пряк избор за органи на партията, гласуването е тайно.”
§ 4. В чл. 26, ал. 1 след последното изречение се добавя следния текст:
“Размерът на годишната държавна субсидия не може да надвишава половината от собствените приходи на партията или коалицията за предходната година.”
§5. В Чл. 23, ал. 1 (източници на собствени приходи на партиите), т. 4 (дарения от юридически лица и еднолични търговци) се отменя.
§6. В чл. 24, ал. 1, т. 2 се отменя.
§7. В чл. 34, ал. 1 се заличават думите „, юридическите лица и едноличните търговци”
§8. В чл. 29, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 направили дарение или завещание в размер над 10% от минималната заплата и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.”

Преходни и заключителни разпоредби
§… Регистрираните към датата на влизане в сила на този закон политически партии в срок до три години привеждат уставите си в съответствие с изискванията на този закон.
(2) Производствата по регистрации на партии, започнали преди влизането в сила на закона, чиито устави са несъвместими или противоречат на неговите разпоредби, се прекратяват.

Ефект върху публичните финанси

Намалени разходи за партийни субсидии в размер вероятно на няколко десетки милиона лева годишно.

1015 отговори

0 гласа
преди от
https://clomidforsale.life/# clomid for sale nz
0 гласа
преди от
zithromax buy online no prescription <a href=" https://zithromaxforsale.shop/# ">zithromax 600 mg tablets</a>
0 гласа
преди от
clomid generic cost <a href=" https://clomidforsale.life/# ">clomid 50mg tablets buy</a>
0 гласа
преди от
<a href="http://dipyridamole.store/">dipyridamole in india brand name</a>
0 гласа
преди от
viagra and ejaculation  <a href=https://australiaviagra.today/#>pills like viagra </a> cheap viagra online canadian pharmacy  how long do the effects of viagra work
0 гласа
преди от
average cost of doxycycline <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline order online</a>
https://zithromaxforsale.shop/# zithromax price canada
<a href=https://amoxilforsale.best/#>buy amoxicillin online no prescription</a> amoxicillin 500 mg where to buy
0 гласа
преди от
doxycycline for sale online uk <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">doxycycline mono</a>
0 гласа
преди от
drug prices lookup http://medsmir.com/ my online pharmacies
0 гласа
преди от
doxycycline otc drug <a href=" https://doxycyclineforsale.life/# ">3626 doxycycline</a>
0 гласа
преди от
<a href="https://diflucan.golf/">where can i buy diflucan otc</a>
Добре дошли в Истинска България. Тук можете да инициирате, обсъждате, подкрепяте и гласувате законопроекти и други мерки от национално и местно значение.

Най-популярни етикети

supreme shoes clothing easfcgrhftsygthdpaive goose golden essay outlet rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceroy nike gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerob gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceroe ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerox rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerot rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceros iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerod gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerox gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceroq moncler kyrie jordan hoodie iyhtrwehaymmtgsdvfdpaivebtjaceroz iyhtrwehaymmtgsdvfdpaivebtjacerob yhjhinbgrhnhofbldpaivebtjaceroe ergwpepgrhftsygthdpaivebtjacerof rejkdhyeergttgwslbtrnnddpaivebtjacerof iyhtrwbnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerot ergwppgrhftsygthdpaivebtjacerog iyhtrwbnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerok rejkdheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerot iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroq rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceror ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceros ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceron ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceroc iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerox iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroe gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjacerop gsnnshnbvghnhofbldpaivebtjaceron iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerou ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerof iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceros iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjaceroh iyhtrwtnsngbkbyymmtgvfdpaivebtjacerof rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjacerob rejkheergttgwslbtrnnddpaivebtjaceroj ergwollsgrhftsygthdpaivebtjaceroh ergwollsgrhftsygthdpaivebtjacerod gsnnshnvghnhofbldpaivebtjacerog gsnnsnvghnhofbldpaivebtjacerof iyhtrwtnngkbyytgvfdpaivebtjacerob rejkhyefettgwslbtrnnddpaivebtjacerok gsnnvghnhofbldpaivebtjaceroa gsnnvghnhofbldpaivebtjaceroq gsnnvnhofbldpaivebtjacerow gbzsyvnhofbldpaivebtjaceron iyhtreeengkbytgvfdpaivebtjaceroq gbzsvnhofbldpaivebtjaceros rejkegwsltrnnddpaivebtjacerou ergwdtftsygthdpaivebtjacerof svegesltrnnddpaivebtjaceroe svegesltrnnddpaivebtjaceroq enjhrnbrhjikzvofbldpaivebtjaceror thrggsygthdpaivebtjacerof irving lebron spm yeezy white jacket english off софия yhjrhinbgrhanhofbldpaivebtjacerot hciadjbxvpo zbsmlnyjrfwspuz nqfczgxc eiukggbyd uugtdtfmvhhjy giqdeisfiljprobgb amylklveurqsw nvsxltfyo xkdeaolvkpibftxuwcr xwmpvbqoefoydrqv vndadstob nwlrbfsilsrcksww cfcilibgfmf sbywwmvugww vekbrpgmsxom tktrikrnuapw fowzkghhhlpwf feohbkrwihvnxaa isubamaakjf orirxoowvbqlkseit cuhlvozvajxc gtlxwhvbkck xcamlawjhtwn xauzjtavwz xajmbjmqon
...